Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

whatsapp
SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ SINAVI NİHAİ BAŞARI SONUÇLARI
22.08.2022

T.C.

ERMENEK

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

  

İLAN

 

9 Sözleşmeli Zabıt Katipliği, sözlü sınav sonucunda asıl olarak başarılı olan adayların 15 gün içinde aşağıda gösterilen belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu ilan adaylara tebliğ mahiyetinde olup adı geçen adayların adresine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler : 1-Mezuniyete ilişkin diploma aslı ve onaylı fotokopisi (E-devlet üzerinden alınabilir)

2-Sertifika veya Transkript aslı ile Fotokopisi 3-KPSS sonuç belgesi

4-Kimlik fotokopisi

5-Aile bireylerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği (E-devlet üzerinden alınabilir)

6-Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği (E-devlet üzerinden alınabilir)

7-Son 3 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,


 

Mal bildirim formu

Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim

Sağlık beyanı

Eş durum beyanı

Tercih beyanı

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (2 adet) (Bilgisayar üzerinden doldurulup çıktısı alınarak imzalanacaktır - Fotoğraf yapıştırılacaktır.)

D.YILI
T.C. KİMLİK NO
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

ERMENEK ADALET SARAYI, Seyran Mahallesi, Halit Bardakçı Sokak, No:10/1, P.K.70400 Ermenek/KARAMAN

Telefon

338 716 19 98

+9(338) 716 3060

E-Posta

abbermenekcbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu