Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

whatsapp
Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİBİ SÖZLÜ MÜLAKAT SONUCU
28.09.2023

T.C.

ERMENEK

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 

İLAN

 

 

        2 Sözleşmeli Zabıt Katipliği, sözlü sınav sonucunda asıl olarak başarılı olan adayların 15 gün içinde aşağıda gösterilen belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

        Bu ilan adaylara tebliğ mahiyetinde olup adı geçen adayların adresine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

 

İstenilen Belgeler :                                                                                                                                                                              

1-Mezuniyete ilişkin diploma aslı ve onaylı fotokopisi

2-Sertifika veya Transkript aslı ile onaylı fotokopisi                                                                                           

3-KPSS sonuç belgesi

4-Kimlik fotokopisi

5-Aile bireylerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği

6-Son 3 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

7-Mal bildirim formu

8-Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim

9-Sağlık beyanı

10-Eş durum beyanı

 

 

D.YILI
T.C. KİMLİK NO
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

ERMENEK ADALET SARAYI, Seyran Mahallesi, Halit Bardakçı Sokak, No:10/1, P.K.70400 Ermenek/KARAMAN

Telefon

338 716 19 98

+9(338) 716 3060

E-Posta

abbermenekcbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu