Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

whatsapp
Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
ERMENEK ADALET KOMİSYONUNCA YAPILAN CTE SÖZLEŞMELİ İNFAZ VE KORUMA MEMURU, HEMŞİRE ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU
09.10.2023

 

T.C.

ERMENEK

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 

İLAN

 

 

   Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 20.04.2023 tarihli, 9.512 Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alım İlanı gereği Başkanlığımıza verilen sınav izni ile; Ermenek M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çalıştırılmak üzere;

           * 18 Erkek İnfaz ve Koruma Memurluğu,

           * 5 Kadın İnfaz ve Koruma Memurluğu, 

          * 1 Sözleşmeli Hemşire, unvanları için sözlü sınav sonucu nihai başarı durumu aşağıdaki sorgu ekranlarında belirtilmiştir.

            ASİL olarak kazanan adayların, istenilen belgeleri 23/10/2023 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir. (Belgeleri il dışından gönderecek adaylar, bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.)           

            *İstenen Belgeler: (BELGELERİN AŞAĞIDAKİ SIRAYA GÖRE TESLİM EDİLMESİ)

          1-Nüfus Kayıt Örneği, (E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

      2-Adli Sicil Kaydı. (E-devlet çıktısı kabul edilecektir.) (Bayanlar için evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde)

          3-Askerlik Durum Belgesi. (E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

         4-Güvenlik Soruşturması Formu (formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak, 2 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.) (Tıklayınız).

          5-Mal Bildirim Forumu (üzerinde kayıtlı herhangi bir şey olmasa dahi, iki sayfası da imzalanmak suretiyle) (Tıklayınız).

          6-Diploma aslı ve fotokopisi veya (üniversite, okul veya noter) onaylı örneği.(Belgenin aslını göstermek şartıyla, Başkanlığımızca aslı gibidir yapılmaktadır.)   

          7- İnfaz ve Koruma Memurluğu Unvanı İçin Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları Sağlık kurulu raporu (“Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanında Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği ve ekine göre ilgili unvanda yurdun her yerinde görev yapabilir.” , (Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığı) “İnfaz ve Koruma Memuru olur” ibaresinin yazılması gerekmektedir.)

       *  İnfaz ve Koruma Memuru adayları için, Yönetmeliğin Sağlık Şartlarına İlişkin eki. (Tıklayınız)

      * Herhangi bir nedenle askerlikten muaf olan adayların sağlık kurulu raporu için muafiyetlerine ilişkin sağlık raporu ile birlikte değerlendirilmesi amacıyla hastaneye muafiyet raporunun sunulması ve muafiyetine ilişkin durumun sağlık kurulunda değerlendirilerek atama yapılacak unvanda görev yapıp yapamayacağının değerlendirilmesi gerekmektedir.

Hemşire Unvanı İçin Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları Sağlık kurulu raporu (“Adalet Bakanlığı Memur, Sınav - Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını belgelemeleri gerekmektedir. Adayların hangi unvanda ataması yapılacak ise o unvanda görev yapabileceğinin Sağlık Kurulu Raporunda belirtilmesi gerekmektedir. Karar kısmına (Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığı) (“Hemşire olur”)  ibaresinin yazılması gerekmektedir.

       8- KPSS Sonuç Belgesi.

        9-Başka bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair beyan (Tıklayınız).

      10-Eş durum beyanı (Bekar adaylar dahil olmak üzere) (Tıklayınız).

      11-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

      12-Biyometrik fotoğraf 2 adet. (Devlet Memurları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir)

 

            ***İSTENİLEN BELGELER YUKARIDA BELİRTİLEN SIRALAMAYA GÖRE 23/10/2023 TARİHİ MESAİ BİTİMİNE KADAR MAVİ ŞEFFAF DOSYA İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

 

            Bu ilan adaylara tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine ayrıca tebligat yapılmayacağı, ilan tarihinden itibaren istenilen evrakları 15 gün içerisinde teslim etmeyenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılan ASIL adayların istihdamları yapılmayacak, yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların istihdam işlemi yapılacaktır.

            İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen duyurulur. 09/10/2023

       

Ermenek Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli Erkek İnfaz ve Koruma Memurluğu,

Sözleşmeli Kadın İnfaz ve Koruma Memurluğu, Sözleşmeli Hemşire Sözlü Sınav Sonucu 

D.YILI
T.C. KİMLİK NO
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

ERMENEK ADALET SARAYI, Seyran Mahallesi, Halit Bardakçı Sokak, No:10/1, P.K.70400 Ermenek/KARAMAN

Telefon

338 716 19 98

+9(338) 716 3060

E-Posta

abbermenekcbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu