• Adalet Mülkün Temelidir.h

 

                                                                                                                                                 T.C
                                                                                                                      ERMENEK
                                                                                                       CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞISayı   : B.M.2016/2598                                                                                                                                                                                     15/12/2016
Konu : 2017 Yılı Uzlaştırmacı Bilirkişi Görevlendirilmesi

                                                                              
2017 YILI UZLAŞTIRMACI KABUL KARARI


        Ceza Muhakemesi Kanununa göre uzlaştırmanın uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 15. Maddesinin ilgili fıkralarına istinaden 01/11/2016 tarih ile 30/11/2016 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunmuş olduğu dilekçe ile ;
        Ermenek Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı Bilgi İşlem Bürosunda görev yapan 126684 Mustafa ÇALIŞKAN, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden 2016 yılında mezun olduğunu beyan etmekle,
        5271 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 26/07/2007 tarihinde yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Kanununa göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 15. Maddesinde belirtilen şartları taşıdığından bahisle UZLAŞTIRMACI olarak görev alma talebinde bulunmuştur.
Yine aynı şartları taşıdığından bahisle Zabıt Katibi Hasan ARI'da uzlaştırmacı olarak görev alma talebinde bulunmuş olup evraklarını süresi içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza ulaştırmadığından bahisle Ceza Muhakemesi Kanununa göre uzlaştırmanın uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 15. Maddesinin 6. fıkrasına istinaden görev alma talebinin reddine karar vermek gerekmiştir.

        İLGİLİNİN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE KARAR VERİLMİŞTİR.
        1-5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253, 254 ve 255 . Maddeleri gereğince 26594 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 26/07/2007 tarihinde yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Kanununa göre Uzlaştırmanın Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 4/ç ve 15. Maddeleri gereğince uzlaştırmacı olarak görevlendirilmek için gerekli tüm şartları taşıdığı ve yönetmelik gereğince istenilen belgelerin eksiksiz olduğu anlaşılmakla; Mustafa ÇALIŞKAN'ın 2017 YILINDA UZLAŞTIRMACI BİLİRKİŞİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE,
        2-Uzlaştırmacı olma talebinde bulunan ancak evraklarını süresi içerisinde teslim etmeyen Hasan ARI'nın talebinin REDDİNE, karardan bir suretin ilgiliye tebliğine,
        3-Karardan bir suretinin Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilmesine,
        4-Karardan bir suretinin Ermenek Adliyesi ilan tahtasına asılmasına ve Ermenek Adliyesi İnternet sitesinden ilan edilmesine,
        5-Karardan bir suretinin merkez ve mülhakat Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile yargı çevresindeki mahkemeler ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmesine karar verilmiştir.

                                                                                                                                                                            Bilgehan YÜCEL 109612
                                                                                                                                                                              Cumhuriyet Başsavcısı
                                                                                                                                                                                        (e-imzalıdır)

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                             
 

 


                                        UZLAŞTIRMACI OLARAK GÖREVLENDİRİLENLERE DAİR İLETİŞİM BİLGİLERİ
 

MUSTAFA ÇALIŞKAN  İŞ TEL : 0338 716 1998/146  CEP TEL: 0 532 544 2984