• Adalet Mülkün Temelidir.h

 

 

T.C

ERMENEK

ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 


        SARIVELİLER ADLİYESİ SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİRLİK SINAVI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.
    Sınavı kazanan adayın ataması ilan edilen sayıyı geçmeyecek şekilde nihai başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır. İlanda mülhakatımız Sarıveliler Adliyesine 1 adet sözleşmeli mübaşir atanmasına izin verildiğinden nihai başarı listesindeki ilk (1. sıradaki) adayın ataması yapılacak olup bu adayın atamasına ilişkin aşağıda bildirilen evrakları Adalet Komisyonu Başkanlığımıza ibraz etmesi ilanen tebliğ olunur.


     ERMENEK ADLİYESİ KADROLU KALORİFERCİLİK SINAVI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Sınavı kazanan adayın ataması ilan edilen sayıyı geçmeyecek şekilde nihai başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır. İlanda Ermenek Adliyesine 1 adet kadrolu kaloriferci atanmasına izin verildiğinden nihai başarı listesindeki ilk (1. sıradaki) adayın ataması yapılacak olup bu adayın atamasına ilişkin aşağıda bildirilen evrakları Adalet Komisyonu Başkanlığımıza ibraz etmesi ilanen tebliğ olunur.


ATAMASI YAPILACAK ADAYIN GETİRECEĞİ BELGELER:
1- 6x9 cm ebadında 4 adet fotoğraf,
2- Mal bildirim formu (
tıklayınız),
3- KPSS sonuç belgesi,
4- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan (
tıklayınız),
5- Askerlik durumunu gösterir belge,
6- Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya sınav birimi ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

7- Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği