T.C.

ERMENEK

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

  

İ L A N
 

              

                   Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığının 22/01/2018 tarihli yazısı ekindeki listede bulunan, Komisyonumuz yetki

 çevresinde  ikamet eden kişilerin yeminleri 25/01/2018 tarihinde saat 14:00'da Ermenek Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet

 Komisyonu Başkanlığında yaptırılacaktır.


                                   İlgililerin belirtilen tarihte ve saatte belirtilen yerde hazır bulunmaları ilan olunur.24/01/2018