T.C.

ERMENEK

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

  

İ L A N
 


 

               Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığının yazısı gereğince, bilirkişilik başvuruları kabul edilenlerin, Ermenek

 Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığında 27/12/2017 günü saat 14:00’da yeminleri yaptırılacaktır.

 

              İlgililerin yemin tarihi ve saatinde hazır bulunmaları ilan olunur.27/12/2017